Darujte nám 2%

Prosím podporte chlapčeka s Downovým syndrómom, ktorý žije v náhradnej rodine

PROSÍM NETLAČIŤ Z FIREFOXu PRIAMO – zobrazuje chybný Font (text)

Poukázanie 2% z dane z príjmov – tlačivá pre zamestnancov
Zamestnanci, ktorý žiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (RZD) poukážu svoje percentá v nasledujúcich 2 krokoch – potrebné sú 3 tlačivá.
Tlačivá je možné stiahnuť na oficiálnej stránke Finančného riaditeľstva SR pod linkom:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp
(Názov sekcie: Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP)
 
KROK 1

Do 15. februára 2024: Požiadať o vykonanie ročné zúčtovanie/RZD

V žiadosti o ročné zúčtovanie označiť krížikom v časti VII. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona)

Žiadosť o vykonanie RZD dostane zamestnanec od svojho zamestnávateľa!!! Všetko, čo musí urobiť, je stihnúť ho vyplnené včas odovzdať naspäť zamestnávateľovi a čakať na potvrdenie od neho (najviac do konca marca).


KROK 2

Do 30. apríla 2024: Doručiť daňovému úradu tlačivá na poukázanie 2% z dane

Keď zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovania dane (RZD), automaticky doručí zamestnancovi okrem samotného Ročného zúčtovania (informatívne pre zamestnanca, nikomu ho nedávať!) aj  žiadané Potvrdenie o zaplatení dane – toto potvrdenie je povinnou prílohou k tlačivu na poukázanie 2 percent, ktoré sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (presný názov v tabuľke nižšie).
 
Zamestnanec vyplní „Vyhlásenie“ a pošle ho spolu s originálom
„Potvrdenia o zaplatení dane“  na svoj daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska
– ak nevie kam, tak
na univerzálnu podateľňu:
Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32
850 00 Bratislava
(INFO: Email: duba-ba.kontakt@financnasprava.sk , Tel.: +421 2 68272 111, informátor +421 2 68272 200 )
 
POZNÁMKA: Ak zamestnanec náhodou zabudol túto možnosť označiť, stále má právo aj dodatočne požiadať zamestnávateľa (personálne oddelenie) o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, aby mohol využiť svoje zákonné právo poukázať 2%!!! Nebojte sa ísť na personálne požiadať o potvrdenie aj dodatočne! Nemôžu vás odmietnuť!
 
Jedinou podmienkou je, že vypočítaná daň z príjmu je naozaj zaplatená do konca marca 2024.

Ďakujeme