Kontakt

Názov združenia: Svet podľa Maxima o.z.
Sídlo: Hrubý Šúr 408
903 01 Hrubý Šúr
Slovenská republika

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52135942
DIČ: 2121052637
IBAN: SK7983300000002501657771

Korešpondenčná adresa:
Svet podľa Maxima o.z.
Hrubý Šúr 408
903 01 Hrubý Šúr

e-mail:
le.lenka@gmail.com

Kontakt:
Lenka Chovancová
le.lenka@gmail.com
+421 902 312 362

Martin Chovanec
+421 903 709 395